Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Bevalwijzer.

Artikel 2. De Cursussen

De Complete Cursus wordt gevolgd door de zwangere. De Cursus-in-1 dag, de Baby Basics en de Opfriscursus worden gevolgd door de zwangere en haar partner of iemand die haar tijdens de bevalling begeleidt. De Complete Cursus bestaat uit 6 sessies, de 4e is met de partner, de 6e sessie met de baby. De 6e sessie wordt rond 10 weken na de 5e sessie ingepland, overdag. De Cursus-in-1-dag, de Baby Basics en de Opfriscursus bestaan ieder uit één sessie. De cursussen worden vooraf ingepland, de data en tijdstippen staan vast.

Artikel 3. Inschrijving

Inschrijving geschiedt per mail of online inschrijfformulier. Bevalwijzer bevestigt deze inschrijving binnen enkele dagen per email.

Artikel 4. Betaling

Het cursusgeld dient uiterlijk 10 dagen na bevestiging van de inschrijving op de rekening van Bevalwijzer zijn bijgeschreven. Bij ontvangst van de betaling is de cursusplek definitief gereserveerd voor de cursist. Per email wordt de cursist op de hoogte gesteld van de wijze van betalen.

Artikel 5. Annulering door de cursist

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, moet dat per email gemeld worden.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.
Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.
Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

Artikel 6. Annulering door Bevalwijzer

Bevalwijzer behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Dit zal in geval van onvoldoende aanmeldingen uiterlijk 10 dagen vantevoren worden gemeld. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt dan natuurlijk 100% gerestitueerd. De mogelijkheid zal dan worden geboden een privécursus te volgen of bij een andere Cursus aan te sluiten.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

Bevalwijzer zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onder elkaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursussen van Bevalwijzer is op eigen risico. Bevalwijzer is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de Cursus. Bevalwijzer draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische conditie van de cursist.